Hur mycket skatt hade du betalat förr?

Årslön (i dagens penningvärde):
200 000 kr

År:
2020

Kommun: Riksgenomsnitt (räkna ut för specifika kommuner på dinskatt.se)

 


Timbros chefsekonom Jacob Lundberg kommenterar 2020-talets skattepolitik

I Januariöverenskommelsen utlovas en omfattande skattereform, men hittills har förändringarna varit små. Den största förändringen är att värnskatten avskaffades den 1 januari 2020.

Om räknesnurran
Alla siffror är per år. Beräkningen gäller endast arbetsinkomster och inkluderar inte punktskatter, ränteavdrag, public service-avgift, kyrkoskatt eller begravningsavgift. Siffrorna är därför inte helt jämförbara med dinskatt.se. Kommunalskatten gäller en genomsnittlig kommun. Nedsatta arbetsgivaravgifter för vissa åldersgrupper eller regioner beaktas inte. Jobbskatteavdraget är borträknat från kommunalskatten i diagrammet.

Beräkningarna justerar för inflation, men inte för allmän löneutveckling. Det bör man ha i beaktande när man gör jämförelser av skattebördan över tid. En person som i dag är låginkomsttagare kan för några decennier sedan, med samma lönenivå, ha betraktats som en höginkomsttagare, och beskattats därefter.

Räknesnurran är konstruerad av Jacob Lundberg och Jesper Sandström och bygger på beräkningar som ursprungligen gjordes till artikeln ”Political preferences for redistribution in Sweden” av Spencer Bastani och Jacob Lundberg.