Hur mycket skatt betalar du egentligen?

Månadslön:
30 000 kr


Kommun:

År: 2024 (räkna ut för tidigare år)

Hur har vi räknat?

Läs mer om hur vi har räknat.

Eller se filmen:


Visa alla detaljer »
Uträkningen är förenklad och tar inte hänsyn till bland reseavdrag och ränteavdrag. Skattereduktion för boende i glesbygdskommuner (140 kr per månad) räknas inte med. Snurran gäller bara arbetsinkomst och bara för personer som är mellan 19 och 65 år. Marginaleffekter av bidrag och socialförsäkringsförmåner beaktas inte. Moms och punktskatter (bensin-, el-, alkohol- och tobaksskatter) räknas som procent av nettoinkomsten enligt snittet i befolkningen (19 procent).


Lär dig mer om skatter

I boken Allt du behöver veta om skatter förklaras det svenska skattesystemet på ett lättförståeligt sätt – allt ifrån arbetsgivaravgifter och moms till bensinskatt och fastighetsskatt.


Följ gärna vårt arbete på Facebook.

Vi arbetar för ett skattesystem som är rättvist och lätt för medborgarna att förstå. Det måste löna sig att arbeta, utbilda sig, spara och investera i Sverige. Läs mer om vårt arbete med skattefrågorna.